صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

انجام موفقیت آمیز پروژۀ کمکرسانی به پناهندگان مقیم ایران از سوی چین

2018-02-14 09:49:44

به گزارش خبرگزاری شین هوا، سه شنبه 13 فوریه ( 24 بهمن) سفارت چین در ایران و دفتر نمایندگی برنامۀ جهانی غذای سازمان ملل در ایران، سند تحویل را امضا کرده اند که نشان می دهد پروژۀ کمکرسانی رایگان دولت چین به پناهندگان عراقی و افغانی در سرزمین ایران با موفقیت به پایان رسید.

طبق توافقنامۀ دولت چین با برنامه جهانی غذا در آیندۀ نزدیک، دولت چین به طور رایگان یک میلیون دلار برای کاربرد مخصوص ارائه می کند تا کمک غذایی اضطراری برای پناهندگان در ایران تأمین شود. برنامۀ جهانی غذا استفاده از این پول و تدارکات محمولات را بر عهده می گیرد. پس از تأیید مشترک چین و برنامۀ جهانی غذا، این پروژۀ کمکرسانی انجام شده و به نتیجه پیش بینی شده رسیده است.

نگار گرامی نمیاندۀ برنامۀ جهانی غذا در ایران روز سه شنبه تشکر از کمکهای چین را به پانگ سن سفیر چین در ایران ابلاغ کرده و گفت: پس از دریافت محمولۀ کمکی چین، برنامۀ جهانی غذا حدود 1200 تن محمولۀ غذایی برای پناهندگان در سرزمین ایران خریده و به حدود 30 هزار نفر از پناهندگان کمک کرده است.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی