صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

طرح بزرگ شی جین پینگ برای کشاورزان چین

2018-03-09 10:37:03

شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب، رییس جمهوری و رییس کمیسیون نظامی مرکزی چین روز پنج شنبه 8 مارس در نشست بررسی گروهی هیات استان شان دونگ در حاشیه نشست سالانه مجلس ملی نمایندگان خلق درباره اجرای راهبرد توسعه روستاها تصمیم گیری کرده و برنامه مهم و بزرگ نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین و وظیفه تاریخی مهم و بزرگ در جهت ساخت و ساز همه جانبه کشور مدرن سوسیالیستی را اعلام کرد و گفت: باید عمیقا به اهمیت و ضرورت راهبرد توسعه روستاها پی برده و به طور واقعی این راهبرد را اجرا کرد.

روز پنج شنبه، 8 مارس، در نشست هیات نمایندگی استان شان دونگ، وانگ ین شیانگ، نماینده مجلس ملی نمایندگان خلق با دبیر کل شی جین پینگ درباره چگونگی ارتقای درآمد کشاورزان دیدار کرد. شی جین پینگ گفت: باید با در نظر گرفتن توانمندی های محلی، به کشاورزان در بهبود زندگی کمک کرد.

راهبرد توسعه روستاها از جمله تصمیمات مهم دولت است و برنامه مهم و بزرگ نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین و وظیفه تاریخی مهم و بزرگ در جهت ساخت و ساز همه جانبه کشور مدرن سوسیالیستی به شمار می رود. شی جین پینگ گفت: باید عمیقا به اهمیت و ضرورت راهبرد توسعه روستاها پی برده و به طور واقعی این راهبرد را اجرا کرد.

جانگ شی ون، نماینده استان شان دونگ گفت: دبیر کل شی جین پینگ با توجه به وضعیت واقعی شان دونگ، درباره اجرای راهبرد توسعه روستاها در شان دونگ درخواست مشخصی مطرح کرد که ما باید به طور مطلوب، این درخواست را اجرا کنیم.

جئو چانگ لی گفت: دبیر کل شی جین چینگ به زندگی مردم بسیار اهمیت می دهد. وی ما را تشویق کرد تا امور خانواده را به سطح حرفه ای ارتقا دهیم زیرا این کار نیازهای خانواده های شهری از جمله مراقبت از کودکان و سالمندان را حل می کند.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی