صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

فعال رسانه ای در ایران: به پیامهای نشست سران سازمان همکاری شانگهای دربارۀ جامعه با سرنوشت مشترک بشری توجه دارم

2018-06-12 15:56:21

هجدهمین نشست شورای سران سازمان همکاری شانگهای روزهای نهم و دهم ژوئن در چینگ دائو چین برگزار شد. قنبر نادری یکی از منتقدان مجرب رسانه های ایران در گفتگو با خبرنگار رادیو بین المللی چین گفت: آن بخش از سخنان شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین در این نشست دربارۀ جامعه با سرنوشت مشترک بشری تأثیر عمیقی در ذهنم به جا گذاشته است.

قنبر نادری که بارها در تفسیر اخبار در رسانه های جهان از جمله رادیو بین المللی چین شرکت کرده گفت: در سویی در نشست سران گروه هفت آمریکا با دیگر اعضای این گروه از جمله کانادا و آلمان در مسایل عوارض گمرکی و تغییرات اقلیمی اختلاف نظر آشکار شد و از صدور بیانیه مشترک خودداری کردند، در سوی دیگر در نشست سران سازمان همکاری شانگهای اعضاء با تقویت همبستگی، تعمیق همکاری در زمینۀ صلح، برابری، برخورد باز با یکدیگر و اشتراک گذاری موافقت کردند که تأثیر بسیار عمیقی بر ذهن مخاطبان به جا گذاشت.

او گفت: سازمان همکاری شانگهای سازمانی به دنبال بازی «مجموع صفر» نیست بلکه تحقق همکاری برد برد را به عنوان هدف خود تعیین کرده است.

او تاکید کرد: چین به موازات توسعه خود مایل است تا فرصتها ناشی از توسعۀ خود را به دیگر کشورهای عضو سازمان منتقل کند که این امر بسیار خوبی است. او ابراز اطمینان کرد که سازمان همکاری شانگهای تحت هدایت روحیۀ شانگهای به موفقیتهای بیشتری دست خواهد یافت

فعال رسانه ای در ایران: به پیامهای نشست سران سازمان همکاری شانگهای دربارۀ جامعه با سرنوشت مشترک بشری توجه دارم

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی