صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

شرکت مشترک لی که چیانگ و مرکل در فعالیت نمایش خودروی خودران چین و آلمان

2018-07-11 10:26:34

پیش از ظهر روز دهم ژوئیه به وقت محلی، لی که چیانگ نخست وزیر شورای دولتی چین در برلین با انگلا مرکل صدراعظم آلمان باهم در فعالیت نمایش خودروهای خودران چین و آلمان حضور داشتند.

نخست وزیر چین بطور مفصل با وضعیت همکاری دو طرف آشنا شده و خاطر نشان کرد: جمعیت چین زیاد است، سطوح توسعه و وضعیت ترافیک درمناطق مختلف فرق می کند. امید است آلمان با توجه به بازار و وضعیت کشور چین، بطور مطلوبی فناوری و تحقیقات را انجام دهد.

لی که چیانگ و مرکل همچنین سوار یک خودروی تولید شده توسط پژوهش همکاری دو طرف شده خودران این خودرو را لمس کرد.

پس از آن، نخست وزیران دو کشور سخنانی ایراد کردند. لی که چیانگ گفت چین دور جدید درهای باز را به اجرا در می آورد و بیش از پیش ورود خودروها به بازار را باز می کند. ما از سرمایه گذاری موسسات آلمان در چین و گسترش همکاری در قلمروی فناوری عالی با چین و بازاریابی در چین استقبال می کند. تا منافع مشترک دو طرف بیش از پیش تحقق بیابد.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی