صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

واکنش وزارت خارجه چین به افزایش تعرفه بر 200 میلیارد دلار کالای چینی از سوی آمریکا

2018-07-11 19:42:10

آمریکا روز سه شنبه 10 ژوئیه فهرست افزایش تعرفه بر 200 میلیارد دلار کالای چینی را صادر کرد. هوا چون یینگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه در نشست خبری تاکید کرد، اقدام آمریکا، از هژمونی تجاری است. وی گفت: چین اقدامات خود را در پیش خواهد گرفت و قاطعانه ازمنافع قانونی و مسلم خود دفاع خواهد کرد. این جنگی بین یک جانبه گرایی و چندجانبه گرایی، حمایتگرایی و تجارت آزاد و استیلاجویی و قواعد است. چین همراه با جامعه بین المللی، ایستاده در طرف درست تاریخ، مشترکا از نظام و قواعد تجارت چندجانبه دفاع خواهد کرد.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی