صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

شی جین پینگ درباره سازندگی سیاسی حزبی ارگانهای مرکزی و ملی دستورالعمل مهمی اعلام کرد

2018-07-12 19:04:49

شی جینگ پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، رییس جمهوری خلق و رییس کمیتۀ نظامی مرکزی چین چندی پیش دربارۀ سازندگی سیاسی حزبی ارگانهای مرکزی و ملی دستورالعمل مهمی داد و تأکید کرد که کمیتۀ مرکزی و ارگانهای ملی در رأس ارگانهای سیاسی است و باید به روشنی سیاست را محور قرار دهند و قاطعانه رهبری همه جانبۀ حزب را تقویت بخشند و بر پیشبرد سازندگی سیاسی حزب پایبند باشند. امید است که سازمانهای حزب در هر سطح و اعضای حزب از ارگانهای مرکزی و ملی به عنوان راهنمای دیگران اقتدار و رهبری متمرکز حزب را حفاظت کنند و در تحصیل و اجرای عمیق اندیشۀ سوسیالیسم با ویژگی چین الگو باشند و در حفظ یک طرف در درجه بالا با کمیتۀ مرکزی حزب نمونه باشند و در اجرای قاطعانۀ تصمیمات و برنامه ریزی کمیتۀ مرکزی نمونه باشند و ارگانهای نمونه را سازندگی کنند بطوری که کمیتۀ مرکزی به آن اطمینان داشته و مردم راضی باشند.

کنفرانس پیشبرد سازندگی سیاسی حزبی ارگانهای مرکزی و ملی 12 ژوئیه در پکن برگزار شد. دینگ شویه‌شیانگ عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب، دبیر دبیرخانه کمیتۀ مرکزی و دبیر کمیتۀ کار ارگانهای مرکزی و ملی در این کنفرانس دستور العمل مهمی را قرائت و سخنرانی کرد.

در این کنفرانس مسؤولان گروه حزب یا کمیته حزب از 8 وزارتخانه یا کمیته سخنرانی کرده و تبادل نظر نمودند.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی