صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

تماشای پرندگان مهاجر در تالاب شهر آن چینگ

2018-08-09 11:26:12

دریاچه "تسای ذی هو" شهر آن چینگ استان آن هوی یکی از مناطق حفاظتی است که در آن 73 نوع پرنده از جمله پرندگان کمیاب مانند درنای سرپوشدار زندگی می کنند.

از دهه های هفتاد یا هشتاد قرن گذشته به دلیل تبدیل دریاچه به مزرعه و فعالیت های شیلاتی و شکار پرندگان، تعداد پرندگان که در فصل زمستان به این دریاچه مهاجرت می کنند، به 2 هزار پرنده کاهش یافته است. از آن پس، با تلاش مشترک انجمن مردمی و دولت محلی، این مشکلات حل شده و اکنون این تالاب زیستگاه بیش از 100 هزار پرنده مهاجر است.

تماشای پرندگان مهاجر در تالاب شهر آن چینگ

تماشای پرندگان مهاجر در تالاب شهر آن چینگ


تماشای پرندگان مهاجر در تالاب شهر آن چینگ

تماشای پرندگان مهاجر در تالاب شهر آن چینگ

تماشای پرندگان مهاجر در تالاب شهر آن چینگ


تماشای پرندگان مهاجر در تالاب شهر آن چینگ


امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی