صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

انجام 50 پروژه کمکرسانی چین برای توسعه سبز و حفاظت از محیط زیست آفریقا

2018-09-03 17:48:38

شی جین‌پینگ رییس جمهوری خلق چین اعلام کرد: طی سه سال آینده و پس از آن، چین 50 پروژه کمک رسانی برای توسعه سبز و حفاظت از محیط زیست آفریقا را به اجرا می رساند که بیشتر بر تقویت همکاری و تبادلات در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی، دریایی، پیش‌گیری از بیابان زایی و بیابان زدایی و حفاظت از حیوانات وحشی و گیاهان؛ پیشبرد ساخت مرکز همکاری محیط زیست چین و آفریقا؛ راه اندازی برنامه‌های "سفیر سبز" در زمینه مدیریت حفاظت از محیط زیست، پیشگیری و مدیریت آلودگی و اقتصاد سبز؛ ساخت مرکز بامبو چین و آفریقا و کمک به آبادانی صنعت بامبو و حصیربافی آفریقا؛ گسترش همکاری تبلیغات و آموزش حفاظت از محیط زیست تمرکز می کند.


امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی