صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

رییس ادارۀ آمار ملی: روند توسعۀ باثبات اقتصاد چین تغییر نمی کند

2018-10-10 16:16:23

رییس اداره ملی آمار اخیرا در مصاحبه ای با خبرنگاران گفت: در حال حاضر برغم بغرنج و پیچیده بودن اوضاع اقتصادی داخلی و خارجی، حرکت اقتصاد چین به روند توسعۀ باثبات و رویۀ مطلوب خود ادامه خواهد داد.

وی گفت: تاثیرات منفی ناشی از اصطکاک تجاری بین چین و آمریکا به طور کلی قابل کنترل است.

پس از آغاز سال جاری میلادی، برخی شاخصهای اقتصادی عمدۀ چین در یک ماه نوسان کرده به اندازۀ مختلفی کاهش یافته است. در این باره نینگ جی جه رییس اداره آمار ملی چین گفت: نوسان برخی شاخصهای اقتصادی وضعیتی عادی است و با توجه به اوضاع کل اقتصادی در هشت ماه اول سال جاری، حرکت اقتصادی چین به طور کلی ثابت مانده و به سمت توسعۀ مطلوب می رود. در شش ماه اول سال جاری، میزان رشد اقتصاد به اندازه 6.8 درصد رسیده که در 12 سه ماهۀ متوالی در سطح 6.7 تا 6.9 درصدی حفظ شده است.

از سوی دیگر، با توجه به تاثیرات اصطکاک تجاری بین چین و آمریکا بر پرداخت و درآمد بین المللی چین، تجارت کالاها مازاد تجاری خود را حفظ کرده و تجارت خدمات با کسری تجاری ثابت حرکت می کند.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی