صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

برگزاری نمایشگاه بایگانی و اسناد تاریخی جاده ابریشم چین و خارجی در مقر یونسکو

2018-12-05 16:28:32

نمایشگاه بایگانی و اسناد تاریخی جاده ابریشم چین و خارجی به ابتکار مشترک ادارۀ ملی بایگانیهای چین، کمیسیون یونسکو در چین و اولین مرکز بایگانیهای تاریخی چین به نام «جاده ابریشم رنگارنگ، پیوند شرق و غرب» روز سه شنبه 4 دسامبر/ 13 آذر در مقر یونسکو در پاریس گشایش یافت.

لی مینگ هوا رییس اداره ملی بایگانیهای چین در مراسم افتتاحیه خاطر نشان کرد: جاده ابریشم تنها جاده بازرگانی نبوده، بلکه جاده فرهنگ و دوستی است و میراث تاریخی و فرهنگی مشتترک ملیتهای مختلف جهان به شمار می رود. بایگانیها و اسناد به عنوان مدارک و گواهی تاریخی توسعۀ اجتماعی و رمز توالی تمدنهای سرچشمۀ تاریخ و پایۀ انسانی جادۀ ابریشم است. هدف از برگزاری این نمایشگاه تنها مرور تاریخ در کنار هم نیست، بلکه این است که با توجه به توسعه صلح آمیز جهان در عصر حاضر، کشورها بتوانند با تلاشهای مشترک درخشان و رستاخیز مجدد جادۀ ابریشم، راه ابریشم دریایی را ایجاد کنیم.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی