صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

کاوشگر چانگ ئه 4 نخستین عکس را از سمت تاریک کره ماه فرستاد

2019-01-03 19:37:04

کاوشگر چانگ ئه 4 چین ساعت 10 و 26 دقیقه سوم ژانویه / 13 دی در نقطۀ پیش فرض سمت تاریک کره ماه فرود آمد و از طریق ماهوارۀ ارتباطی تقویتی چوئه چیائو (پل زاغی) که از پیش به مدار پیش فرض پرتاب شده است، نخستین عکس تاریخ بشر از سمت تاریک کرۀ ماه را فرستاد. لازم به ذکر است در سال 2013، کاوشگر چانگ ئه 3 چین بر سمت روشن کرۀ ماه به روش فرود نرم، فرود آمده بود. از این رو، چین نخستین کشور دنیا است که کاوشگرهای آن بر هر دو سمت تاریک و روشن کره ماه فرود آمده است.

کاوشگر ماه چانگ ئه 4 چین ساعت 2 و 33 دقیقه 17 آذر/8 دسامبر در مرکز پرتاب ماهواره شهر شی چانگِ چین به فضا پرتاب شد و سفر خود به کره ماه را آغاز کرد. این کاوشگر ماه پس از پرتاب، ابتدا از گرانش کرۀ زمین رها شده و از طریق مدار «انتقال به ماه» به سوی کرۀ ماه رفت تا به گرانش کرۀ ماه برسد. سپس، در مدار نزدیک کرۀ ماه توقف کوتاهی کرده و سرعت خود را کاهش داد و حرکت دور کرۀ ماه را آغاز کرد و سرانجام به صورت فرود نرم، بر روی سطح سمت پنهان کره ماه نشست و اکتشاف و گشت را آغاز کرد و از طریق ماهواره مخابراتی تقویتی پل زاغی (چوئه چیائو) که پیش تر به مدار مورد نظر پرتاب شده بود، با زمین ارتباط مخابراتی برقرار کرد. این نخستین بار است که یک کاوشگر ماه ساخت بشر در سمت پنهان کرۀ ماه به نرمی نشسته است.

پروژۀ کاوشگر ماه چانگ ئه 4 متشکل از دو قسمت است: یک، پرتاب یک ماهوارۀ مخابراتی تقویتی و قرارگیری آن در نقطۀ ال 2 به عنوان یکی از نقاط لاگرانژی بین کرۀ زمین و ماه به منظور برقراری ارتباط مخابراتی تقویتی میان دو کره؛ دو، پرتاب فرودگر و ماهنورد به سطح سمت پنهان کره ماه. از میان وظایف کاوشگر ماه چانگ ئه 4 می توان به رصد نجومی با فرکانس رادیویی پایین؛ اکتشاف توپوگرافی و معدن شناسی و تحقیق لایه های کم عمق سطح کره ماه؛ تعیین مقدار تابش نوترون و میزان اتمهای خنثی در سطح کره ماه؛ تعیین دمای دقیق سمت پنهان کره ماه برای نخستین بار در تاریخ بشر.

پروژه کاوشگر ماه چانگ ئه 4 در ژانویۀ سال 2016 آغاز شد. ماهوارۀ مخابراتی تقویتی پل زاغی «چوئه چیائو» به عنوان قسمت اول این پروژه، در 21 ماه مۀ سال گذشته میلادی پرتاب و در مدار نقطه ال 2 از نقاط لاگرانژی بین کره زمین و ماه قرار گرفته و در حالت عادی به سر می برد.

حاملهای کشورهای هلند، آلمان، سوئد و عربستان سعودی بر روی ماهواره و کاوشگر یادشده برای انجام آزمایشهای جداگانه نصب شده بود. از جانب چین نیز قرار است سه آزمایش علمی دانشگاههای چین از جمله دانشگاه صنایع هاربین چین با این کاوشگر ماه و ماهواره انجام شود

این کاوشگر در واقع نسخه پشتیبان کاوشگر چانگ ئه 3 است که در سال 2013 پرتاب شد. اما با فرود موفق چانگ ئه 4 بر کره ماه، چانگ ئه 4 بی تکلیف مانده و بررسی دربارۀ تعیین تکلیف آن آغاز و نهایتا تصمیم گرفته شد تا به طرف تاریک کرۀ ماه پرتاب شود و در آنجا فرود بیاید.

از پرتاب کاوشگر چانگ ئه 1 در سال 2007 به این سو، چین چهار کاوشگر به کره ماه فرستاده است. لازم به ذکر است پروژه ماهنوردی چین به سه مرحله «حرکت دور کره ماه، فرود بر سطح کره ماه و برگشت از کره ماه به زمین با نمونه های برداشته شده»، تقسیم می شود. تاکنون، دو مرحله یعنی کارهای تهیۀ نقشه کل کره ماه و نقشۀ سه بعدی کرۀ ماه، شناسایی محیط فضایی مدار نزدیک کره ماه و شناسایی عناصر شیمیایی سطح کرۀ ماه انجام گرفته است و تنها مرحله سوم باقی مانده است.

کنستاتین تسیولکوسکی، بنیانگذار علم کیهان نوردی گفته است کرۀ زمین گهواره بشر است اما بشر نمی تواند تا ابد در این گهواره بماند.

در راستای این اندیشۀ او، ماهنوردی سرآغاز کیهان نوردی بشر و فرود کاوشگر چانگ ئه 4 نیز تلاش جدیدی در این راستا تلقی می شود.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی