صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

تاکید شی جین پینگ بر ادامۀ تعمیق اجرای سیاست درهای باز و اصلاحات

2019-01-23 21:17:03

شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونست، رییس جمهوری، رییس کمیته نظامی مرکزی و رییس کمیته تعمیق همه جانبه اصلاحات چین بعد از ظهر روز چهارشنبه 2 بهمن/ دلو، 23 ژانویه در مقام ریاست ششمین نشست کمیته تعمیق همه جانبه اصلاحات سخنان مهمی ایراد کرد.

او تاکید کرد: سومین نشست یازدهمین کنگره ملی حزب کمونیست دوران تاریخی جدیدی در اصلاحات و سیاسی درهای باز و سازندگی سوسیالیسم مدرن آغاز کرد. سومین نشست هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین عصر جدید تعمیق و پیشبرد همه جانبه اصلاحات را آغاز کرده است که وضعیت نوینی برای اجرای سیاست درهای باز و اصلاحات چین ایجاد کرده است. ما باید برای رسیدن به دستاوردهای مهم در ابعاد و مرحله کلید اصلاحات در سال 2020 تلاش کرده و با از بین بردن مشکلات، پایه مهمی برای تحقق بخشیدن وظایف تعیین شده در سومین نشست هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین ایجاد کنیم.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی