صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

بازدید رسانه‎‌های مصر از شین جیانگ

2019-02-01 12:25:46

بنابه دعوت دفتر مطبوعاتی شورای دولتی و سفارت چین در مصر، 25 تا 31 ژانویه، هیات نمایندگی رسانه‌های مصر از جمله "روزنامه اهرام" و "روزنامه جمهوری" از شین جیانگ بازدید کرد. خبرنگاران در این محل، زندگی هماهنگ شهرنشینان و روستاییان را حس و با شاگردان مرکز آموزش مهارت حرفه‌ای گفت و گو کردند و به این باور رسیدند که تجریبات چین، روش موثر برای مبارزه با تروریسم و نابودی افراطی گری در عصر جدید محسوب می شود.

اکنون، اوضاع شین جیانگ با ثبات و قابل کنترل است و مردم از وضعیت با ثبات بهره مند هستند. سال 2018، بیش از 150 میلیون نفر در شین جیانگ به گردشگری پرداختند که در مقایسه با سال 2017 میلادی بیش از 40 درصد افزایش یافت. عادل علی احمد علی، سردبیر باسابقه دفتر کل مطبوعات مصر، بر آن است که توسعه صنایع گردشگری باعث ارتقای سطح زندگی مردم و تقویت دستاوردهای تثبیت یافته جامعه شده است.

لمیعه رمضان، کارگردان باسابقه تلویزیون نیل، پس از بازدید از دهکده سازهای قومی شهرستان "شو فو" گفت: به سبب تلاش های خستگی ناپذیر دولت چین، میراث فرهنگ های متنوع شین جیانگ شکل گرفته است.

عبدالحلیم عبدالعطیف، خبرنگار روزنامه جمهوری پس از بازدید از مسجد "آیدکاه" شهر کاشغر واقع در جنوب شین جیانگ گفت: محیط مسجد بسیار زیباست. مسلمانان محلی به طور کامل از آزادی اعتقاد مذهبی لذت می برند.

سال 2018 شین جیانگ 33 میلیارد و 411 میلیون یوان برای فقرزدایی اختصاص داد و از این بودجه، 92.3 درصد در اختیار چهار ایالت در جنوب شین جیانگ قرار گرفت.

بازدید از کارخانه تولید لباس در روستای "با ژن" شهرستان "شو له" یکی از برنامه های سفر خبرنگاران است. این کارخانه با کمک هزینه سیاست فقرزدایی دولت تاسیس شده و بیش از 200 نفر در آن مشغول به کار هستند.

نرمین خلیل انور، گوینده باسابقه‌ تلویزیون نیل، لباسی زیبا برای دختر و پسر خود در مصر خرید کرد. به نظر او، ایجاد چنین کارخانه ای بسیار در بهبود زندگی مردم تاثیر گذار است. فقر و نادانی باعث اندیشه افراطی می شود. اگر مردم زندگی بهتر داشته باشند، افراطی گری از بین می رود. روش چین الگویی برای همه کشورهای در حال توسعه است.

شهر کاشغر به عنوان شهر مهم کمربند اقتصادی جاده ابریشم همسایه 8 کشور است. کاشغر با اتکا به برتری‌های سیاست حمل و نقلی، واردات و صادرات را توسعه بخشیده و بسیاری موسسات در این محل تاسیس شده و فرصت های شغلی برای مردم محلی ایجاد شده است. به نظر ماهر محمد، سردبیر روزنامه اهرام، کاشغر دارای برتری های راهبردی جغرافیایی است، اما ثبات جامعه پیش شرط رشد اقتصادی پیوسته محلی است. وی گفت که در هر نقطه از جهان، بدون ثبات، توسعه پیش نمیاید.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی