صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

بازدید شی جین پینگ از کادرهای محلی و توده مردم در ناحیه شرقی چیان من شهر پکن

2019-02-01 14:24:40

به گزارش شبکه خبری تلویزیون مرکزی چین وابسته به رادیو و تلویزیون مرکزی چین، صبح جمعه یکم فوریه/ 12 بهمن، شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، به ناحیه شرقی "چیان من" شهر پکن رفت و در کوچه "تسائو چانگ سی تیائو" این منطقه قدم زد و موقعیت خیابان ها و کوچه‌ ها را بررسی کرد. وی به خانه ساکنان محلی سر زد و با شرایط زندگی آنان آشنا شد. رییس جمهوری، همراه با توده‌ مردم خوراک "جیائو زی" درست کرده و با آن ها صمیمیانه صحبت کرد و تبریکات صمیمانه  بهاری خود را به همگان منتقل کرد.

بازدید شی جین پینگ از کادرهای محلی و توده مردم در ناحیه شرقی چیان من شهر پکن

بازدید شی جین پینگ از کادرهای محلی و توده مردم در ناحیه شرقی چیان من شهر پکن

بازدید شی جین پینگ از کادرهای محلی و توده مردم در ناحیه شرقی چیان من شهر پکن

بازدید شی جین پینگ از کادرهای محلی و توده مردم در ناحیه شرقی چیان من شهر پکن


امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی