صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

اظهارات ریاست اداره ملی همکاری های توسعه بین المللی چین درباره کمک رسانی خارجی

2019-03-03 20:14:19

وانگ شیائو تائو، رییس اداره ملی همکاری های توسعه بین المللی چین روز سوم مارس در پکن عنوان کرد: اداره ملی همکاری های توسعه بین المللی چین از زمان تاسیس خود در سال گذشته بر دیدگاه صحیح با انجام مبادلات گسترده پایبنده بوده و تا حد امکان به کمک رسانی به کشورهای در حال رشد ادامه داده و از سوی جامعه جهانی مورد ستایش فراوان قرار گرفته است.

وی گفت: چین هنوز یک کشور در حال رشد است و توسعه نابرابر منطقه ای، شهری و روستایی هنوز برای کشور مهم است. وظیفه توسعه و بهبود زندگی مردم نیز همچنان سنگین است. چین با توجه به توان خود به طور جدی و مطلوب برای کمک رسانی خارجی هزینه اختصاص می دهد.

وانگ شیائو تائو خاطر نشان کرد: در عصر جدید چین به اتفاق کشورها و سازمان های بین المللی جهان برای کمک به ساخت ایده یک کمربند- یک جاده و اجرای برنامه پایدار سال 2030 سازمان ملل و ایجاد جامعه مشترک با سرنوشت بشر فعالانه سهم خود را ادا می کند.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی