صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

گفت و گوی رادیو و تلویزیون مرکزی چین با مدیر عامل ایرنا

2019-03-28 20:14:12

سید ضیاء هاشمی مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، که برای شرکت در نشست همکاری رسانه های آسیا وارد چین شد، با خبرنگار رادیو و تلویزیون مرکزی چین گفتگو کرد. وی سال گذشته در سخنرانی خود در نشست رسانهها گفت که رسانه های جمعی میتوانند نقشی مهمی در زمینۀ تقویت صلح و دوستی، مقابله با جنگ تجاوز، تروریسم و افراطگرایی و همچنین توسعۀ ارتباطات انسانی و فرهنگی میان انسانها و ملتها ایفا کنند، اکنون به دنبال توسعۀ فناوریهای جدید، توانایی تولید اخبار و گزارشها از جمله متن، صوت و تصویر بسیار تقویت یافته و این باعث افزایش نقش رسانه ها در امور منطقه ای و بین المللی شده است. وی دربارۀ نفوذ و جایگاه کنونی رسانه های آسیا در جهان گفت: «در شرایط جدید کشورهای آسیایی در مقایسه با گذشته نقش آفرینی بسیار گسترده تری در سطح جهان دارند و نمونۀ بارز آن چین است که در حال حاضر جایگاهی رفیع در دنیا دارد. رسانه های آسیایی در تحولات جهانی می توانند از ظرفیتها و امکاناتی که دارند استفاده کنند. ما در حال حاضر از سیطره و تسلط مطلق رسانه های غربی فاصله میگیریم. میدانیم که در قرن بیستم رسانههای غربی و به ویژه رسانههای آمریکایی سیطرهای قوی بر رسانههای دنیا داشتند ولی قرن بیست و یکم به اعتقاد من دوران پساغربی شدن تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین رسانهای در دنیاست؛ بنابراین استفاده از ظرفیتهای فناوری و تحولاتی که در حوزۀ رسانه رخ می‏دهد و توانمندیهای ارزشمندی که رسانههای مهم کشورهای آسیایی از جمله در چین، ژاپن، کره، ایران، هند و بسیاری دیگر از کشورهای آسیایی به دست آوردهاند میتواند در دنیا نقشآفرینی بسیار بالاتری داشته باشد.

رسانههای توانمند میتوانند در ایجاد همدلی بین مردم دنیا و کشورها نقش آفرین باشند، واقعیتها و مسائل مهم در کشورها را به خوبی منعکس کنند و باعث همبستگی بیشتر و صلح و همزیستی قویتر باشند. به عنوان مثال همانطور که می دانید این روزها سیل گستردهای ایران را فرا گرفته و بخشهایی از هموطنان ما درمعرض آسیب سیل قرارگرفتهاند و رسانهها هستند که میتوانند همدلی و عواطف انسانی را تقویت کنند و برانگیزانند. در عرصه سیاسی هم ما شاهد هستیم در جنگ سیاسی و تجاری که آمریکا با کشورهای بزرگی مثل چین یا ایران دارد، رسانههای آسیا میتوانند واقعیتها را به اطلاع مخاطبانشان برسانند و با آگاه کردن افکارعمومی بتوانند استقلال و قدرت کشورها و جوامع را تقویت کنند و قرن بیست و یکم را به قرن استقلال، همدلی و همبستگی ملتها تغییر دهند.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی