صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

حکم سازمان تجارت جهانی دربارۀ شکایت آمریکا از چین، بدون برنده

2019-04-20 21:29:03

سازمان تجارت جهانی روز پنجشنبۀ گذشته حکم شکایت آمریکا علیه اقدامات چین دربارۀ سهمیه بندی واردات گندم، برنج و ذرت صادر کرد و گفت: این اقدام چین دارای موارد مبهمی است که مغایر تعهدات این کشور در پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. این در حالی است که سازمان تجارت جهانی شکایت آمریکا را دربارۀ تجدید سهم واردات خود رد کرد.

چین در منازعات تجاری با اعضای دیگر سازمان تجارت جهانی همواره خواستار حل آنها از طریق سازوکار سازمان شده و به حکمی که سازمان صادر کرده احترام گذاشته و اجرا کرده است.

شایان ذکر است که صدور این حکم سازمان تجارت جهانی، نقش مهم این سازمان در حفظ مقررات تجارت چند جانبه در جهان را نشان می دهد و به معنای پیروز شدن یکی از طرفین در آن نیست.

بنا به گزارشها اکنون سازوکار حل منازعات تجاری سازمان تجارت جهانی تا کنون بیش از 500 شکایت را مورد رسیدگی قرار داده است. با آنکه احکامی که این سازمان صادر کرده از اعتبار اجباری برخوردار نیست، اما اکثر اعضای سازمان می توانند آنها را جدی تلقی کنند.

شایان ذکر است که سازوکار حل منازعات سازمان تجارت جهانی در حال حاضر تحت تأثیرات منفی یکجانبه گرایی و حمایتگرایی آمریکا قرار گرفته است. به ویژه آنکه با ممانعت آمریکا، این سازوکار با مشکلاتی روبرو شده است. برخی کارشناسان هشدار می دهند که اگر این وضعیت ادامه یابد، مدیریت جهانی تجاری 20 سال عقب خواهد رفت.

پاسکال لمی مدیر کل پیشین سازمان تجارت جهانی گفت که برخی اعضای سازمان در درک مقررات سازمان اختلاف نظر دارند و هر عضو سازمان در اجرای مقررات همواره ایرادهای داشته است. با این حال به چین نمرۀ الف مثبت می دهد. چین نیز اعلام کرد که حکم سازمان را جدی خواهد گرفت.

چین با استفاده از هر فرصتی برای حل منازعات تجاری با دیگر اعضای سازمان، سیاستها و اقدامات خود را بهبود بخشیده و رایزنی گسترده ای با دیگر اعضا برگزار کرده و همراه دیگر اعضای سازمان به اصلاح، تقویت اعتبار و کارآمدی آن و حفظ سازوکار تجارت آزاد و تجارت چند جانبه پرداخته است.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی