صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

ادامۀ بازدید شی جین پینگ از استان گان سو

2019-08-22 18:50:37

شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست، رئیس جمهور و رئیس کمیته نظامی چهارشنبه 30 امرداد/ اسد، 21 اوت به شهر وو وی در نقطه شرقی «دالان هه شی» رفت و با روستاییان محلی که در پی اقدامات فقرزدایی به جایی غیر از زادگاه خود منتقل شده اند، دیدار و از نزدیک وضعیت بیابانزادیی، جنگلکاری و حفاظت از محیط زیست منطقه را بررسی کرد.

شی جین پینگ روز چهارشنبه همچنین به شهر لان جوئو مرکز استان گان سو رفت و از ایستگاه پمپ راه آهن لان جوئو از نقاط پروژه های مدیریت و کنترل رودخانه زرد و گروه شرکت چاپ و نشر «دو جه» (خوانندگان) دیدار کرد.

دبیر کل شی جین پینگ صبح 30 امرداد ابتدا به روستای جدید «فو مین» (به معنی ارتقاء رفاه مردم) در ناحیۀ زیست محیطی مهاجرنشین «هوانگ هوا تان» رفت. این ناحیه مهاجرنشین از پروژه های فقرزدایی برای ساکنانی است که در شرایط طبیعی و کاری وخیم در منطقۀ کوهستانی جنوب شهرستان گو لانگ و همچنین برای حفاظت از زیست محیط «کوههای چی لیان» است. مردم آن مناطق فقیر و محروم به دلیل اجرای پروژه های فقرزدایی از زادگاههای خود به روستای جدید فو مین منتقل شده اند.

پس از روستای جدید فو مین، رئیس جمهور چین به عرصۀ جنگلی «با بو شا» در شهرستان گو لانگ رفت و از نماد کنونی این میدان بازدید کرد و به گزارش وضعیت بیابانزدایی و پیشگیری از بیابانزایی در شهر وو وی و همچنین داستان تکان دهنده ای از مرد سالمندی به نام لیو دربارۀ بیابانزدایی گوش داد که گفت سه نسل از خانواده اش در امور بیانبانزدایی منطقه فداکاری کرده اند.

شی جین پینگ نیز شخصاً با استفاده از یک کلنگ در کار بیابانزدایی منطقه شرکت کرد. رهبر چین تاکید کرد که برای تحقق قدرتمند شدن از ثروتمند شدن، باید به ساخت زیست محیط اهمیت داد تا «چین زیبا» ساخته شود.

شی جین پینگ بعد از ظهر چهارشنبه به شهر لان جوئو مرکز استان گان سو رفت و از ایستگاه پمپ راه آهن لان جوئو و از نقاط پروژه های مدیریت و کنترل رودخانه زرد بازدید کرد تا از وضعیت مدیریت، حفاظت و تحکیم سدهای مهارکنندۀ سیلاب آگاه شود.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی