صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

چین توان رفع تاثیرات منفی ناشی از مناقشات تجاری را دارد

2019-08-29 20:17:08

تحلیلگر گروه رسانه ای چین روز پنج شنبه 7 شهریور/ 29 اگوست در مقاله ای با عنوان «چین توان رفع تاثیرات منفی ناشی از مناقشات تجاری را دارد» نوشت: چین در دفاع از منافع کلیدی کشور و منافع اصلی مردم، عزم بسیار راسخ داشته و نیز توان رفع تاثیرات منفی ناشی از مناقشات تجاری را دارد. برخی از آمریکایی ها با ادامه فشار افزایش تعرفه گمرکی، بارها توان چین در مقابله با این اقدامات را اشتباه تشخیص دادند. آن ها قدرت واقعی رشد سریع چین و ظرفیت اقتصادی این کشور را نادیده گرفته و در توهم "رکود " اقتصاد چین غرق هستند.

در این مقاله تاکید شده است که پتانسیل و فضای احیای توسعه اقتصادی چین، مبنایی برای مخالفت چین با سلطه گرایی تجاری آمریکا است. چین توان رفع تاثیرات منفی ناشی از مناقشات تجاری را دارد. استراتژی متنوع و چند جانبه بازار چین توانایی چین در مقابله با درگیری تجاری با آمریکا را تقویت بخشیده است. گسترش اصلاحات و درهای باز نیز برای توسعه با کیفیت بالای اقتصاد چین، نیروی محرکه پی درپی ایجاد کرده است.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی