صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

دریافت نزدیک به۳۰ میلیارد یوان کمک سازمانهای نیکوکاری چین

2020-03-09 20:06:23

مسؤولان وزارت امور مدنی روز دوشنبه ۱۹ اسفند/ حوت، ۹ مارس در پکن گفتند که سازمانهای نیکوکاری و صلیب سرخ، تا کنون نزدیک به ۳۰ میلیارد یوان از سراسر چین کمک دریافت کرده اند. در نشست خبری سازوکار  پیشگیری و مهار مشترک شورای دولتی چین در روز دوشنبه، جان چنگ فو، معاون وزارت امور مدنی چین اشاره کرد: پس از شیوع کروناویروس، محافل مختلف چین فعالانه در کمک نقدی و جنسی مشارکت کرده اند. تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه 18 اسفند، سازمانهای نیکوکاری در سطوح مختلف و صلیب سرخ چین ۲۹ میلیارد و ۲۹۰ میلیون یوان کمک نقدی و کمک جنسی به ارزش ۵۲۲ میلیون یوان از جامعه چین دریافت کرده اند. سازمانهای نیکوکاری سطوح مختلف و صلیب سرخ چین در مجموع ۲۳ میلیارد و ۹۷۸ میلیون یوان به صورت نقد و ۴۶۶ میلیون تا مایتحتاج را صرف امور مربوط به پیشگیری و مهار کروناویروس جدید کرده است. وی گفت: ما باید از امور پیشگیری و مهار شیوع این بیماری تجربه کسب کنیم و توان مدیریت دولتی امور خیریه در مقابله با رویدادهای بزرگ و مهم در عرصه بهداشتی عمومی و حوادث فوق العاده را تقویت بخشیم.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی