درخواست وزیر خارجه ایران از آمریکا برای رعایت برجام

2017-07-15 17:43:44 国际在线

محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه 14 ژوییه اظهار داشت، توافق کامل مسایل هسته ای ایران (برجام) یک پیمان بین المللی است ودولت فعلی آمریکا باید آن را مراعات کند.

محمد جواد ظریف افزود، ما امیدواریم طرف های مربوط، تعهدات خود را عملی کنند. ولی آمریکا وعده خود را اجرا نکرده است. دولت آمریکا اقدام و سیاست اشتباه یعنی نه احترام و نه حمایت از روحیه برجام را در پیش گرفته است.

وزیر خارجه ایران روز پنج شنبه وارد نیویورک آمریکا شد. وی ضمن شرکت در مجمع سیاسی سازمان ملل، با نمایندگان مسایل هسته ای ایران دیدار می کند.

  

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی