صالحی: اگر در برجام پرده بگردانند، ایران غنی سازی اورانیوم را از سرمی گیرد

2018-04-10 10:30:09

رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران روز هشتم آوریل تاکید کرد: ایران همچنان به عهد و پیمان خود در توافق هسته ای پایدار می ماند، اما چنانچه کشورهای غربی پرده بگردانند و نوایی دیگر ساز کنند، با توجه به قابلیت غنی سازی 20 درصدی در طی چهار روز ایران ممکن است این کار را انجام دهد.

علی اکبر صالحی در مصاحبه مطبوعاتی مطالب مذکور را عنوان کرد و گفت: این پیام ایران است که به آمریکا فرستاده شد. ایران نمی خواهد آمریکا از برجام خارج شود، اما در صورتی که آمریکا از برجام خارج شود، ایران تصمیم دیگر خواهد گرفت.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی