برگزاری مجلس پذیرایی روز ارتش در سفارت چین در ایران

2018-07-25 10:03:45

برای گرامیداشت نود و یکمین سالگرد تاسیس ارتش آزادیبخش خلق چین، سفارت چین در ایران 24 ژوئیه مجلس پذیرایی برگزار کرد. پانگ سن سفیر چین و دیپلماتهای دیگر، افسران عالیرتبه ایران، مقامات دولتی و دوستان محافل مختلف ایران، وابستگان نظامی کشورهای دیگر و نمایندگان موسسات، دانشجویان و مهاجران چینی در ایران جمعا بیش از 300 تن در مجلس پذیرایی شرکت کردند.

یائو یائو وابستۀ نیروهای زمینی، دریایی و هوایی سفارت چین در مجلس پذیرایی سخنرانی کرد و سابقۀ غیرمعمول و خدمات تاریخی ارتش چین به رهبری حزب کمونیست چین را معرفی کرد. وی افزود ارتش چین پس از هجدهمین کنگرۀ ملی حزب به اصلاحات دفاعی و ارتش همت گماشته و به طور همه جانبه سطح مدرنیزاسیون امور دفاعی و ارتش را ارتقاء داده است. در نوزدهمین کنگره ملی حزب، اندیشه شی جین پینگ درباره سوسیالیسم با ویژگی چین در عصر جدید به عنوان اندیشۀ هادی حزب مشخص شده، هدف تقویت ارتش در عصر جدید و برنامه راهبردی برقراری ارتش درجه یک جهان نیز تدوین شده است.

وابسته چین افزود ارتش چین همچنان روابط دوستانه را با ارتش ایران نزدیکتر می کند و تعمیق روابط مشارکتی و راهبردی همه‌جانبه را به پیش سوق می دهد. ارتش آزادیبخش خلق چین روابط نظامی خارجیش را بطور همه جانبه توسعه می دهد، تبادلات نظامی بین المللی را به پیش سوق داده و وظایف و مسؤولیت بین المللی را رعایت می کند و به همکاری عملی با ارتشهای کشورهای مختلف می پردازد.

در حاشیۀ مجلس پذیرایی سفیر و وابسته چین با افسران بلندپایه ایران در خصوص مطالب ذی علاقه مانند دوستی سنتی دو ارتش صمیمانه گفتگو کردند. مهمانان همچنین از نمایشگاه تصویری درباره دستاوردهای سازندگی ارتش چین بازدید کردند. آنان ضمن تقدیر ازموفقیت درخشتان چین در امور دفاعی و ارتش، نقش مثبت چین در دفاع از ثبات بین المللی و منطقه ای را مورد تحسین و تمجید قرارداده و توسعه هر چه بیشتر روابط دو کشور و دو ارتش چین و ایران را آرزو کردند.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی