گفتگو با دکتر حداد عادل سرپرست هیئت مجمع تشخیص مصلحت نظام در پکن

2019-04-24 20:18:23

روز چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 هیئت مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرپرستی دکتر حداد عادل از بخش فارسی رادیو بین المللی چین دیدار کرد.

اعضاء هیئت در این دیدار صمیمانه پس از بازدید از موزۀ شنوندگان و مخاطبان رادیو طی جلسه ای و با معرفی آقای لیو شی جیا، رییس بخش فارسی رادیو با تاریخچه، عوامل و نحوۀ فعالیت و تولید محتوای بخش فارسی رادیو بین المللی چین آشنا شدند.

حداد عادل در پاسخ به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی دربارۀ اهمیت شرکت ایران در دومین مجمع همکاری کشورهای شریک در پیشنهاد یک کمربند یک جاده در پکن گفت: از ایران سه هیئت در قالب هیئت مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرپرستی خود ایشان، هیئت دولت جمهوری اسلامی به سرپرستی وزیر اقتصاد و دارایی و هیئت قوۀ قضاییه به سرپرستی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این مجمع شرکت می کند.

وی افزود: یک کمربند یک جاده را نام رمزی می دانیم برای حضور دوبارۀ چین در خارج از مرزهای خود. فعالیتی فرامزی که چین به خصوص دربارۀ اقتصاد آغاز کرده و با بهره گیری از خاطره و تجربۀ جادۀ ابریشم می تواند پیش برد. استنباط ما این است که چین الگوی تازه ای در روابط بین الملل را می خواهد به نمایش بگذارد. تا کنون الگوی روابط کشورهای در حال توسعه با کشورهای پیشرفته الگوی استعمارزده و استعمارگر بوده است. یعنی یک طرف به قصد غارت می آمده و طرف دیگر غارت زده می شده است. در کل چنین بوده و اکنون هم چنین است. به نظر می رسد که چین قصد پیروی از این الگو را ندارد. چین خواهان آن است که از قدرت اقتصاد خود برای ارتباط اقتصادی سالم با کشورهای دیگر استفاده کند. مثلاً اگر خیلی از کشورهای دیگر برای به دست آوردن پول و منفعت بیشتر حاضرند در هر جایی از دنیا تا جایی که می توانند سلاح بفروشند و برای این کار حاضرند کشورها را به جان هم بیاندازند و جنگ به پا کنند و به هر دو طرف سلاح بفروشند. ما چنین کارهای کثیف و نادرستی را در سیاست خارجی چین نمی بینیم. امیدواریم چین با طرح یک کمربند یک جاده به رفاه بسیاری از مردم جهان و صلحی که نتیجۀ این رفاه است، کمک کند.

سرپرست هیئت مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای شرکت در دومین مجمع همکاری کشورهای شریک در پیشنهاد یک کمربند یک جاده در پکن به سر می برد، به نقش فعال ایران در جادۀ ابریشم قدیم و اهمیت همسایگی ایران امروز با 15 کشور اشاره کرد و گفت که در پیشنهاد یک کمربند یک جاده نیز می تواند نقش بزرگی در پیوند بین چین و این کشورها بازی کند. رابطۀ خوب ایران و چین هم اجازه می دهد که ایران در این طرح حضور بهتر و فعالتری داشته باشد.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی