شورای امنیت حمله تروریستی در افغانستان را محکوم کرد

2019-09-20 11:58:07

شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه 28 شهریور/ سنبله، 19 سپتامبر با انتشار بیانیه ای با شدیدترین لحن رشته حملات تروریستی در افغانستان را محکوم و عمیقترین همدردی خود را به بستگان قربانیان و دولت افغانستان ابراز کرد.

در بیانیه شورای امنیت تاکید شد: اجرا کنندگان، سازمان دهندگان، حامیان و فراهم کنندگان امکان چنین حملاتی باید مورد مجازات قانونی قرار گیرند. در این بیانیه از تمام کشورها خواسته شده بر اساس وظایف قید شده در قوانین بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت، فعالانه با دولت افغانستان و ادارات مربوط همکاری کنند.

شورای امنیت تاکید کرد: تروریسم به هر شکلی که باشد، جدیترین تهدید برای صلح و امنیت بین المللی است. تمام کشورها باید تا حد امکان از تهدیدات اقدامات تروریستی علیه صلح و امنیت بین المللی جلوگیری کنند.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی