تاکید وزیر خارجه فرانسه بر اجرای برجام

2020-01-11 21:21:09

ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه 20 دی/ جدی 10 ژانویه در مصاحبه با رادیو ار ت ال فرانسه گفت: طرفهای برجام باید توافقنامه جامع مساله هسته ای ایران را رعایت کنند و از طرق دیپلماتیک و مذاکره تنش در خاورمیانه را کاهش بدهند. ژان ایو لودریان گفت: بهترین راه کاهش تنشهای دیپلماتیک موجود، مذاکره و رعایت برجام است. او بار دیگر تایید کرد فرانسه به حفظ و رعایت برجام ادامه می دهد و این توافقنامه برای امنیت همه طرفها مفید است.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی