اوکراین به نمایندگی از کشورهای دیگر درباره غرامت هواپیمای خود با ایران مذاکره می کند

2020-02-18 17:02:48

وادیم پریشتایکو، وزیر خارجه اوکراین روز دوشنبه 28 بهمن/ دلو، 17 فوریه گفت: اوکراین به نمایندگی از طرف کانادا، سوئد، انگلستان و افغانستان درباره غرامت سانحه سرنگونی هواپیمای خود با ایران مذاکره خواهد کرد.


بر اساس گزارش خبرگزاری اوکراین، مراسم ایجاد سالن یادبود قربانیان سانحه سرنگونی هواپیمای اوکراین 28 بهمن در فرودگاه بین المللی کیف پایتخت اوکراین برگزار شد.

وزیر خارجه اوکراین گفت: دولت و وزارت امور خارجه اوکراین نمی پذیرند که مسؤولیت ساقط کردن هواپیمای اوکراین به حساب اشتباه چند سرباز عادی گذاشته شود. دولت اوکراین از دولت ایران می خواهد که به علت واقعی سانحه رسیدگی کند.

وی همچنین گفت: اوکراین به نمایندگی از کانادا، سوئد، انگلستان و افغانستان درباره غرامت این سانحه با ایران مذاکره خواهد کرد. دولت ایران باید غیر از کمک مالی و پول بیمه دولت اوکراین و شرکت بیمه به اعضای خانواده قربانیان، باید به اعضای خانواده های قربانیان و شرکت هواپیمایی بین المللی اوکراین نیز غرامت بپردازد.


امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی