4 میلیون یوان کمک نقدی مردم چین به ایران در 24 ساعت

2020-03-05 21:30:33

سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین، 5 مارس (15 اسفند) با انتشار پیامی در حساب وی بو از کمک 4 میلیون یوانی از سوی جامعه چین به ایران برای مقابله با شیوع بیماری کروناویروس در ایران خبر داد و از یاری رسانان چینی تشکر کرد.

در این پیام به زبان چینی آمده است: «تعداد بیشماری از دوستان چینی در پی شیوع بیماری کروناویروس در ایران درباره روش کمک رسانی به ایران از ما سوال کردند و ما نیز در پاسخ به آن ها روش های رسمی دریافت کمک را اعلام کردیم. بدین ترتیب،  24 ساعت گذشته به برهه ای به یادماندنی و ماندگار برای ما تبدیل شد، چرا که دراین مدت، 4 میلیون یوان کمک از دوستان چینی دریافت کردیم. سخاوت و حسن نیت دوستان چینی ما را تحت تاثیر قرار داده و وظیفه سنگینی بر دوش خود احساس می کنیم. این کمک های مالی را صرف تامین لوازم و تجهیزات لازم برای جلوگیری از شیوع کروناویروس در ایران می کنیم و به موقع فهرست خرید و مسیر انتقال آن را علنی می سازیم. اما، به  اطلاع می رسانیم که با توجه به دریافت کمک های عظیم، به منظور تضمین استفاده منطقی و درست از آن ها، ادامه دریافت کمک ها را متوقف می کنیم. بار دیگر از همه دوستان چینی تشکر می کنیم.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی