سپاسگزاری وزارت خارجه ایران از کمک چین

2020-03-14 21:31:29

  سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه 23 اسفند/ حوت، 13 مارس با انتشار پیامی در تویتر از کمک دولت و مردم چین به ایران در مقابله با کرونا از جمله اعطای کیت تشخیص و تجهیزات پزشکی قدردانی کرد. پس از شیوع کروناویروس جدید در ایران، چین محموله های کمکی به ایران فرستاد و گروهی از متخصصان پزشکی خود را به ایران اعزام کرد که مورد تقدیر سازمان بهداشت جهانی و دولت ایران قرار گرفته است.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی