قدردانی مقامات سازمان جهانی بهداشت از کارهای جلوگیری از شیوع کروناویروس جدید در ایران

2020-03-15 19:52:43

ریچارد برنان مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت دیروز شنبه 24 اسفند/ حوت، 14 مارس تایید کرد، ایران با اتخاذ تدابیر همه جانبه و هماهنگی در تلاش برای مبارزه با کروناویروس جدید است.

برنان همین روز در جریان بازدید هیئت نمایندگی سازمان جهانی بهداشت و کارشناسان بهداشت عمومی از ایران خبر داد: ایران تدابیر همه جانبه و هماهنگی خوبی برای مبارزه با کروناویروس به ویژه در ابعاد مدیریت مبتلایان، آزمایشگاه و مبادلات درباره خطرات شیوع بیماری به اجرا گذاشته است.

این مقام گفت: مبادلات با کارکنان مجتمعهای مسکونی، مقامات دولتی و پرسنل پزشکی ایران بسیار آنها را تحت تاثیرات قرار داده است. مردم ایران با تقسیم صحیح کارها و کوشش سخت به کار جلوگیری و مهار کروناویروس می پردازند و دولت این کشور نیز با استفاده از سازوکار بهداشت ملی و توان مهار و مدیریت بلایا با شیوع این بیماری رویارویی کند.

برنان همچنان افزود: با توجه به تجربه کشورهای دیگر، ایران باید با اتخاذ تدابیر بیشتر از سرایت بیماری جلوگیری کند. هیئت نمایندگی سازمان جهانی بهداشت و کارشناسان بهداشت عمومی همراه نهادهای بهداشتی ایران درباره توانمندسازی ابعاد مربوط به توافق رسیدند و نسبت به دریافت و تحلیل داده های همه گیرشیناسی به بحث و مشورت عمیق پرداختند.


امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی