نگاه هوشمندانه به روابط چین و ایران و دفاع از دوستی دو کشور

2020-04-13 20:36:23

کشاورززاده ادامه داد: مطالبی که در مورد چین در چند روز گذشته منتشر شده «احساسات مردم چین را جریحه دار کرده است»، اکنون برخی از چینی ها از ما گلایه می کنند که از ایران «صحبت ها یا پیام های منفی علیه چین» می شنویم.

وی ادامه داد: برخی از کشورها از جمله آمریکا و اروپا می خواهند ناتوانی و ضعف خود در مورد ویروس کرونا را به گردن کشورهای دیگر بیاندازند یا با انگیزه های سیاسی می خواهند دعواهای خود را جلو ببرند، در این شرایط باید خیلی هوشیار باشیم و عاملی نشویم که دیگران بخواهند از ما سود ببرند.

در حال حاضر ویروس کرونا دشمن مشترک ما است. حسن روحانی رییس جمهور ایران چندی پیش گفت که ایران باید با دو ویروس مبارزه کند، یکی ویروس کرونا، دیگری تحریم آمریکا که مانند ویروس کرونا است و ترس و وحشت از آن بیش از واقعیت آن است. در عین حال گرچه چین اکنون به طور اساسی شیوع گسترده کرونا را مهار کرده، اما با سیاه نمایی و اتهامات گوناگون سیاستبازان و رسانه های غرب به سرکردگی آمریکا رو به روست. در این زمان حساس، دو کشور چین و ایران بیش از پیش به درک و حمایت متقابل نیاز دارند، هیچ دلیلی برای انجام کاری که عزیزان را ناخوشایند و دشمنان را خوشحال کند، وجود ندارد. باید نگاه هوشمندانه ای به روابط چین و ایران داشت و با دقت از وضعیت کلی دوستی دو کشور دفاع کرد.


امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی