سفارت ایران در چین: چین توانست به الگوی جامعه جهانی تبدیل شود

2020-05-19 20:38:48

سفارت ایران در چین 30 اردیبهشت/19 مه در رسانه‌های اجتماعی در خصوص سخنان رئیس جمهور شی جین‌پینگ در نشست ویدیویی هفتاد و سومین همایش سازمان بهداشت جهانی نوشت: عدالت بزرگترین خدمت به دنیاست. پیشنهادهای پنجگانه چین برای پیشبرد مقابله جهانی با کرونابه خوبی روحیه ارزشمند انساندوستی را به جهان نشان داد.

در این تفسیر آمده است، همه گیری کرونا به همکاری گسترده جهانی نیاز دارد، چین در عمل توانست به الگوی جامعه جهانی تبدیل شود و در برابر این همه گیری که در طول یک قرن اخیر بی سابقه بوده، نشان داد که همبستگی و همکاری، تنها راه صحیح دسترسی انسان به پیروزی نهایی محسوب می‌شود.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی