تصاویر گلچین

فروش 1.2 میلیون دستگاه خودروی انرژی نوین در سال 2019 در چین
فروش 1.2 میلیون دستگاه خودروی انرژی نوین در سال 2019 در چین
بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان 102 تپ اختر کشف کرده است
بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان 102 تپ اختر کشف کرده است
برگزاری نشست اعطای جوایز ملی علمی و فنی چین
برگزاری نشست اعطای جوایز ملی علمی و فنی چین
راه اندازی مرکز فرهنگ معبد شائو لین در 26 کشور و شهر جهان
راه اندازی مرکز فرهنگ معبد شائو لین در 26 کشور و شهر جهان
چین و ایران در مقام اول و پانزدهم در مسابقات جهانی 2019 مهارت
چین و ایران در مقام اول و پانزدهم در مسابقات جهانی 2019 مهارت
خدمات بهتر و راحت تر زندگی مردم ناشی از ساخت دولت دیجیتال
خدمات بهتر و راحت تر زندگی مردم ناشی از ساخت دولت دیجیتال
مکانی برای اکتشاف
مکانی برای اکتشاف
رییس جمهوری اسلامی ایران: ایران در 14 ماه گذشته برای نجات برجام از «حوصله راهبردی» استفاده کرده است
رییس جمهوری اسلامی ایران: ایران در 14 ماه گذشته برای نجات برجام از «حوصله راهبردی» استفاده کرده است
افزایش در آمد صنعت نرم افزار چین در پنج ماه اول سال جاری
افزایش در آمد صنعت نرم افزار چین در پنج ماه اول سال جاری
لذت تفریح
لذت تفریح
دلتنگی برای روستای نیان شان
دلتنگی برای روستای نیان شان
ماجرای گردشگری در رشته کوهی فیل مانند
ماجرای گردشگری در رشته کوهی فیل مانند
مهمانی در مخفیگاه تبتی جیاجو
مهمانی در مخفیگاه تبتی جیاجو
انتشار نسخۀ فارسی کتاب تایی شان، گفتگوی اختصاصی با نویسنده
انتشار نسخۀ فارسی کتاب تایی شان، گفتگوی اختصاصی با نویسنده
پرتاب اولین ماهوارۀ نسل دوم سامانۀ ماهواره های ارتباطی تقویت داده از سوی چین
پرتاب اولین ماهوارۀ نسل دوم سامانۀ ماهواره های ارتباطی تقویت داده از سوی چین
برگزاری نمایشگاه بین‌المللی گردشگری جاده ابریشم 2019 در شهر شی‎ آن چین
برگزاری نمایشگاه بین‌المللی گردشگری جاده ابریشم 2019 در شهر شی‎ آن چین

First <Previous Page 1 2 3 4 5 ...30 Last


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی