تصاویر گلچین

دوچرخه اشتراکی چین به وین رسید
دوچرخه اشتراکی چین به وین رسید
انتشار بیانیه اردوس در سیزدهمین همایش بیابان‎زدایی سازمان ملل
انتشار بیانیه اردوس در سیزدهمین همایش بیابان‎زدایی سازمان ملل
لحظات خوشمزه
لحظات خوشمزه
موسیقی نن با روحش آمیخته است
موسیقی نن با روحش آمیخته است
آغاز راه ابریشم دریایی در چین
آغاز راه ابریشم دریایی در چین
فرانسویان پرنده" مرتفع ترین پل جهان در استان گویی جوئو چین را به چالش می کشند
فرانسویان پرنده" مرتفع ترین پل جهان در استان گویی جوئو چین را به چالش می کشند
گل های کارگاه چوان جوئو
گل های کارگاه چوان جوئو
ظروف چینی “د هوا” نشانگر پایبندی هنرمندان چین بر هنر سنتی و باستانی کشور
ظروف چینی “د هوا” نشانگر پایبندی هنرمندان چین بر هنر سنتی و باستانی کشور
میراث دار هنر مجسمه سازی هویی ان: تنها با پایبندی بر سنت می توان هنر را حفظ کرد
میراث دار هنر مجسمه سازی هویی ان: تنها با پایبندی بر سنت می توان هنر را حفظ کرد
سفر به چوان جوئو: كتيبه هاى سنگى كوهستان
سفر به چوان جوئو: كتيبه هاى سنگى كوهستان
سفر به چوان جوئو: لائوتسه در آن سوى مرزها
سفر به چوان جوئو: لائوتسه در آن سوى مرزها
سفر به چوان جوئو: مسجد چينگ مينگ
سفر به چوان جوئو: مسجد چينگ مينگ
“شوئی تو” شهر سنگی!
“شوئی تو” شهر سنگی!
سفر به چون جوئو: رستوران ایرانی در شهر جین جیانگ
سفر به چون جوئو: رستوران ایرانی در شهر جین جیانگ
افتتاح مرکز رسانه ای نشست سران کشورهای بریکس
افتتاح مرکز رسانه ای نشست سران کشورهای بریکس
گرامیداشت سالگرد تسلیم ارتش ژاپن در جنگ جهانی دوم در نقاط مختلف چین
گرامیداشت سالگرد تسلیم ارتش ژاپن در جنگ جهانی دوم در نقاط مختلف چین

First <Previous Page 1 2 3 4 5 ...25 Last


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی