صفحه کنونی:صفحه اصلی > 波斯语专题 > متن

سفر به چوان جوئو: كتيبه هاى سنگى كوهستان

2017-09-04 12:41:34

سفر به چوان جوئو: كتيبه هاى سنگى كوهستان

كوه "جيو ژى" به معنى (روز نهم) در شهرستان "فنگ جو" شهر "نن ان" يادگاريست از روزهاى مردان دريايى!

سفر به چوان جوئو: كتيبه هاى سنگى كوهستان

مردانى كه همه ساله در روز نهم از ماه نهم براى سفرى امن و بدون خطر گرد هم مى آمدند و در مراسمى ويژه براى وزيدن باد دعا مى كردند! چرا كه اين وزش باد بود كه چرخ زندگيشان را به چرخش در مى آورد و بادبان هاى زندگيشان با باد موافق رو به پيشرفت مى رفت! كتيبه هاى سنگى دعا براى وزش باد مربوط به سلسله سونگ كه در اين كوهستان قرار دارد، در ليست تاريخى حفظ آثار ملى در سال ١٩٩٨ قرار گرفت! تعداد اين كتيبه ها به ٧٥ مى رسد كه شامل ١٣ كتيبه درباره دعا براى باد، ١٥قطعه درباره مناظر زيبا، ١١قطعه از اشعار ثبت شده سفر به كوهستان، ٢٩ تكه از اسامى شخصيت هاى معروف كه از اين جا بازديد كرده اند و مهم تر از همه ١٠ تكه از نيايش خدايان دريا براى سفر سالم و امن و موفقيت آميز است كه از ١١٧٤ تا ١٢٢٦ حكاكى شده است! اين ها نادرترين آثار باقى مانده از دوران "تجارت جاده ابريشم" در شهر "چوئن جوئو" است.

سفر به چوان جوئو: كتيبه هاى سنگى كوهستان

سفر به چوان جوئو: كتيبه هاى سنگى كوهستان

سفر به چوان جوئو: كتيبه هاى سنگى كوهستان

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی