چوی شین هوا

2016-12-20 14:28:08

چوی شین هوا

چوی شین هوا، عضو انجمن عکاسان چین و انجمن عکاسان پکن است. تجربه ی عکاسی او از سال 1980 تا کنون به بیش از 30 سال می رسد. موضوعات عکاسی او بیشتر، اجتماعی، انسانی و فرهنگی است. بسیاری از عکس های چوی شین هوا موفق به دریافت جایزه شده و در نمایشگاه مورد بازدید قرار گرفته است. او جایزه نقره مسابقه بین المللی عکاسی ژاپن، جایزه طلا در مسابقه عکاسی گردشگری سراسر چین و جایزه "جین شیان" در چهارمین دور عکاسی چین را به دست آورده است.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی