ما وی‌ گونگ

2016-12-20 14:31:19

ما وی‌ گونگ

ما وی‌گونگ، معاون سردبیر پیشین رادیو بین المللی چین، ویرایشگر ارشد، متخصص خاورمیانه است. او برای مصاحبه و تهیه گزارش، چندین بار به اسراییل، فلسطین، لبنان، عراق و دیگر نقاط حساس خاورمیانه سفر کرده است. ما وی گونگ، در سال 2004 عنوان افتخاری "صد روزنامه نگار برجسته چین" و "صد نظریه پرداز برجسته چین در زمینه رادیو و فیلم" را دریافت کرد. او همچنین استادیار دانشکده روابط بین المللی دانشگاه خلق چین و دانشکده روزنامه نگاری و ارتباطات دانشگاه ارتباطات چین است.

امتیاز ویدیو ها

تقویم

معرفی

غذای خوشمزه شین جیانگ

منطقه خودمختار اویغورنشین شین جیانگ واقع در شمال غربی چین است. 47 قومیت در این منطقه با مسالمت در کنار یکدیگر زندگی می کنند. عادات و رسوم گوناگون قومیت های مختلف، فرهنگی متنوع را در این منطقه پدیدار ساخته است.


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی