ما وی‌ گونگ

2016-12-20 14:31:19

ما وی‌ گونگ

ما وی‌گونگ، معاون سردبیر پیشین رادیو بین المللی چین، ویرایشگر ارشد، متخصص خاورمیانه است. او برای مصاحبه و تهیه گزارش، چندین بار به اسراییل، فلسطین، لبنان، عراق و دیگر نقاط حساس خاورمیانه سفر کرده است. ما وی گونگ، در سال 2004 عنوان افتخاری "صد روزنامه نگار برجسته چین" و "صد نظریه پرداز برجسته چین در زمینه رادیو و فیلم" را دریافت کرد. او همچنین استادیار دانشکده روابط بین المللی دانشگاه خلق چین و دانشکده روزنامه نگاری و ارتباطات دانشگاه ارتباطات چین است.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی