صفحه کنونی:صفحه اصلی > ویدیو > ویدیو > متن

خانه

2018-12-18 17:54:04

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 11.4.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player

 وقتی سید عماد حاجی میرصادقی وارد شهر گوانگ جوئو چین شد، مسحور پیشرفت سریع این شهر شد و خیلی زود در مسیر کار به شریک زندگیش آشنا شد.

آنها در همین شهر کسب و کار و تجارت راه انداختند، ازدواج کردند و در این شهر ماندگار شدند، زیرا از جنب و جوش و رونق و جریان سریع زندگی در شهر گوانگ جوئو که یکی از شهرهای الگو و نمادین پیشرفت سریع چین پس از اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز است، لذت می برند.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی