درباره پایگاه اینترنتی چیانا درباره گروه جی ام جی خدمات تبلیغاتی تماس با ما اعلامیه حق چاپ و نشریه

اعلامیه حق چاپ و نشریه

اعلامیه شبکه اینترنتی چاینا برای حق چاپ و نشریه

برای حفاظت از حق مالکیت معنوی و حقوق دارندگان کپی رایت، باید طبق مقررات و به موقع حق التالیف استفاده از آثار در اختیار دارندگان کپی رایت گذاشته شود تا آثار آن ها مورد استفاده china.com قرار گیرد. دارندگان کپی رایت که آثار آن ها مورد استفاده قرار گرفته، اما دستمزد خود را china.com دریافت نکرده باشند، می توانند اسناد هویت خود را به china.com ارایه داده و حق التالیف خود را از china.com درخواست کنند.

اعلامیه شبکه اینترنتی چاینا china.com درباره کپی رایت

کپی رایت تمامی آثار در پایگاه اینترنتی چاینا توسط این پایگاه، هویت کاربران ثبت نام شده در پایگاه و اطلاعات مربوط به آن ها محفوظ است. هیچ شخصی بدون اجازه کتبی پایگاه اینترنتی چاینا نمی تواند از آثار این پایگاه نسخه برداری کند. این پایگاه درستی و کامل بودن لینک های خارجی که در صفحه پایگاه اینترنتی گذاشته می شود را مورد تضمین قرار نمی دهد.


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی