صفحه کنونی:صفحه اصلی > 波斯语汽车频道 > متن

بازار پر رونق خودرو با انرژی جدید و هوشمند چین

2018-05-18 22:26:43

بازار پر رونق خودرو با انرژی جدید و هوشمند چین

نمایشگاه بین المللی خودروی پکن سال 2018 از روز 27 آوریل تا 4 مه برگزار است. در این نمایشگاه، خودرو با انرژی جدید و خودروهای هوشمند مورد توجه گسترده قرار گرفته است.

در نمایشگاه سال جاری، 150 خودروی جدید از شرکت های خودروسازی سراسر جهان برای اولین بار به نمایش گذاشته شده است. سه گزینه فناوری جدید در صنایع خودروسازی، انرژی جدید، خودروهای هوشمند و سبک وزن، ضمن این که در نمایشگاه امسال مورد توجه قرار گرفته، نشاندهنده دورنمای توسعه صنایع خودروسازی در آینده نیز است.

بازار پر رونق خودرو با انرژی جدید و هوشمند چین

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی