صفحه کنونی:صفحه اصلی > 波斯语汽车频道 > متن

انتشار تدابیر کاربرد خودرانهای هوشمند

2018-06-02 19:47:46

چندی پیش شهر پکن پلاک موقت عبور و مرور آزمایشی خودرانهای هوشمند را صادر کرد به این ترتیب تدابیر کاربرد و عبور و مرور خودروهای بی راننده و هوشمند آماده شده است. همزمان، در شهر شن جن نیز دربارۀ معیاری سازی کار آزمایش عبور و مرور خودرانهای هوشمند از مردم نظرسنجی شد. شهر شن جن پس از شهرهای پکن، شانگهای و چونگ چینگ شهر دیگری است که تدابیر رانندگی آزمایش خودرانهای هوشمند را منتشر کرده است.

انتشار تدابیر کاربرد خودرانهای هوشمند

بر اساس گزارشها چند شهر چین مقررات عبور و مرور خودرانهای هوشمند را بررسی می کنند و پیش بینی می شود در سال جاری میلادی منتشر شود. کارشناسان بر آنند که در پی انتشار این تدابیر، زمینه برای پیشبرد آزمایشی عبور و مرور خودرانهای هوشمند و خرید و فروش آنها در آینده فراهم می شود.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی