صفحه کنونی:صفحه اصلی > 波斯语汽车频道 > متن

پلاک تست جاده ای برای خودروی خودران در پکن صادر شد

2018-06-22 16:05:29

پلاک تست جاده ای برای خودروی خودران در پکن صادر شد

شهرداری پکن 22 مارس نخستین پلاک های موقت را برای تست جاده ای خودروهای خودران صادر و 33 مسیر در خارج از محدوده جاده کمربندی پنجم که طول کل آن به 105 کیلومتر می رسد، تعیین کرد. همین روز، 5 خودروی خودران در پکن پس از دریافت پلاک موقت برای تست جاده ای وارد مسیرهای فوق شدند.

برای آغاز تست جاده ای خودروهای خودران، پکن حتی الزامات مربوط جزیی تر از گذشته را تدوین کرده است که براساس آن، این خودروها پیش از آغاز تست جاده ای، باید تست میدانی دستکم 5 هزار کیلومتری را در محدوده ای بسته انجام دهند. همچنین، طبق این الزامات، همه مسیرهای برگزیده برای تست جاده ای در خارج از محدوده جاده کمربندی پنجم پکن قرار دارد.

نخستین پلاک های موقت ویژه خودروهای خودران مورد تست جاده ای به 5 دستگاه خودروی شرکت تکنولوژی "بایدو" صادر شد. قرار است در صورت تخلف خودرو در زمان تست، پلاک موقت بلافاصله استرداد شده و خودروی مورد نظر نیز از ادامه تست محروم شود.

طبق الزامات شهر پکن درباره تست خودروی خودران، این گونه خودروهای درخواست کننده پلاک موقت برای تست جاده ای، پیش از این تست باید تمرینات و تست میدانی به میزان 5 هزار کیلومتر در میدانی بسته را انجام داده و از لحاظ قابلیت رعایت قوانین و مقررات ترافیکی، قابلیت خودران بودن، قابلیت تغییر به مود رانندگی حضوری در فوریت ها، مورد ارزیابی امنیتی و تایید قرار گیرد.سپس، تجهیزاتی برای نظارت بر ساعات حرکت و مسیر حرکت خود برای کسب اطمینان از حرکت خودرو در ساعات و مسیرهای مدون، روی خودرو نصب شود.

راننده خودروی مورد تست نیز باید پس از طی بیش از 50 ساعت تمرین و آموزش، از توانایی سریع کنترل و رانندگی خودرو در فوریت ها برخوردار باشد.

پلاک تست جاده ای برای خودروی خودران در پکن صادر شد

همان طور که اشاره شد، به منظور تضمین امنیت تست، همه مسیرهای برگزیده در خارج از محدوده جاده کمربندی پنجم پکن قرار دارد و تست ها نیز صرفا در روز و در ساعات کم رفت و آمد و در نقاط دور از ساختمان های مسکونی، ادارات، بیمارستان ها و مدارس انجام می شود. برچسب هایی برای تشخیص خودروهای خودروان مورد تست نیز روی این خودروها نصب می شود.البته، امکان تخلف خودروهای خودران تست نیز مد نظر است. مرکز نوآوری اتحادیه خودروهای هوشمند پکن به عنوان ناظر طرف ثالث، اظهار کرد: روی همه خودروهای مورد تست تجهیزاتی برای نظارت بر ساعات و مسیر حرکت و وضعیت راننده نصب می شود تا اطمینان از حرکت خودرو در ساعات و مسیرهای مدون و قرارگرفتن راننده در حالت مجاز، حاصل شود. همچنین، در صورت تخلف خودرو مورد تست، این ارگان پلاک موقت صادره را پس گرفته و خودرو را از ادامه تست محروم می سازد. در صورت تصادف و مقصر شناخته شدن خودروی مورد تست در حادثه، اقدامات تنبیهی نیز انجام می شود.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی