وانگ یانگ

وانگ یانگ

شرح حال رفیق وانگ یانگ

رفیق وانگ یانگ از قوم هان متولد مارس سال 1955 در شهر سو جوئو استان ان هویی، در ماه ژوئن سال 1972 شاغل شد و در اوت سال 1975 به حزب کمونیست چین پیوست. دارای سابقه تحصیلی سطح دانشگاهی در مدرسه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و کارشناس ارشد در رشته مهندسی است.

وانگ یانگ در حال حاضر عضو دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین است که معاونت نخست وزیری کشور و عضویت گروه حزب شورای دولتی را نیز بر عهده دارد.

1972 تا 1976 کارگر و سرپرست کارگاه و کارخانه خوراک منطقه سو شیان استان ان هویی

1976 تا 1979 معلم، معاون رئیس دفتر آموزش و تحقیقات و عضو کمیته حزب آموزشگاه "هفتم مه"

1979 تا 1980 دانشجوی رشته سیاست و اقتصاد کلاس مقامات امور تبلیغاتی مدرسه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین

1980 تا 1981 معلم مدرسه کمیته حزب کمونیست منطقه سو شیان استان ان هویی

1981 تا 1982 معاون دبیر کمیته لیگ جوانان کمونیست منطقه سو شیان استان ان هویی

1982 تا 1983 رئیس بخش تبلیغات کمیته لیگ جوانان کمونیست استان ان هویی

1983 تا 1984 معاون دبیر کمیته لیگ جوانان کمونیست استان ان هویی

1984 تا 1987 معاون رئیس کمیته امور ورزشی استان ان هویی و معاون دبیر گروه حزب کمونیست این کمیته

1987 تا 1988 رئیس کمیته امور ورزشی استان ان هویی و دبیر گروه حزب کمونیست این کمیته

1988 تا 1992 معاون دبیر کمیته حزب کمونیست، شهردار موقت و شهردار شهر تونگ لینگ استان ان هویی (همزمان در 1989تا 1992 در رشته مدیریت امور حزب مدرسه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در سطح لیسانس درس می خواند)

1992 تا 1993 رئیس کمیته برنامه ریزی جمعیت استان ان هویی و دبیر حزب کمونیست این کمیته و دستیار استاندار ان هویی

1993 تا 1993 معاون استاندار ان هویی

1993 تا 1998 عضو دائمی کمیته حزب کمونیست استان ان هویی و معاون استاندار (همزمان از 1993 تا 1995 در دوره فوق لیسانس رشته مدیریت دانشگاه علوم و فناوری چین و از مارس تا مه سال 1997 در دوره آموزشی مقامات استانی مدرسه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین درس می خواند)

1998 تا 1999 معاون دبیر کمیته حزب کمونیست استان ان هویی و معاون استاندار

1999تا 2003 معاون رئیس کمیته ملی توسعه و برنامه ریزی چین و عضو گروه حزب کمونیست این کمیته ( او همزمان از سپتامبر تا نوامبر سال 2009 در دوره آموزشی مقامات استانی مدرسه کمیته مرکزی حزب کمونیست جین درس می خواند)

2003 تا 2005 معاون دبیر کل شورای دولتی چین (در امور اداری دفتر شورای دولتی و مقام او همسطح با وزیر بود) و معاون دبیر گروه حزب تشکیلات شورای دولتی


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی