تجارت خارجی

اوضاع واردات و صادرات

در روند رشد مستمر و سریع اقتصاد چین ، تجارت خارجی این کشور نیز به طور مداوم توسعه یافته است. در فهرست رده بندی تجارت جهان، چین از مقام 32 در سال 1978 ، مقام 15 در سال 1989 ، مقام 10 در سال 1997 به مقام 6 در سال 2001 ارتقا یافته است. در سال 2001 همچنین حجم کل تجارت واردات و صادرات چین از 500 میلیارد دلار تجاوز کرد و به 509 میلیارد و 650 میلیون دلار رسید و در مقایسه با سال 1978، سال 1989 و سال 1997 به ترتیب 7/24 ، 6/4، 57/1 برابر رشد کرد. در سال 2002، حجم کل واردات و صادرات چین به سطح جدید معادل 620 میلیارد و 770 میلیون دلار و در سال 2003 این رقم به 851 میلیارد و 200 میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال 2002 1/37 در صد افزایش نشان می دهد. از این میان حجم صادرات به 438 میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با سال 2002 6/34 در صد افزایش یافته و حجم واردات به 412 میلیارد و 800 میلیون دلار رسیده که 9/39 در صد فزونی گرفته است. بر این اساس، چین اکنون در مقام چهارم رده بندی تجارت جهان قرار دارد.

اکنون چین جمعا با بیش از 220 کشور و منطقه جهان تجارت می کند و ژاپن، آمریکا ، اتحادیه اروپا، منطقه اداری ویژه هنگ کنگ، اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی، کره جنوبی، استان تایوان چین، استرالیا ، روسیه و کانادا 10 شریک بزرگ تجاری چین هستند.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی