کيفيت هوا

در چند سال اخیر کیفیت هوای شهرهای چین از لحاظ کلی تااندازه ای بهبود یافته است ، اما کیفیت هوای حدود دو سوم شهرها به استاندارد کیفیت هوای درجه درجه دو کشوری نرسیده است . سیالات درهوا علت عمده آلودگی هوای شهرهای چین است . آلودگی سیالات در شهرهای شمالی نسبت به شهرهای جنوبی جدی تر است . این شهرها بطور عمده در شمال ، شمال غربی، شمال شرقی ، مرکز و استان "شی چوان" و شهر" چون چی " پراکنده است . در برخی از شهرها مساله آلودگی شدید دو اکسید سولفور نیز موجود است . در جنوب چین بسیاری مناطق با مساله آلودگی آب های اسیدی مواجه است .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی