نگاهی اجمالی به وضعیت پزشکی سنتی

ک سیستم پزشکی با سبک ویژه و خاص نظری تبدیل شده است.طب سنتی چین براثرتجربیات طولانی و تحقیقات گسترده ملت چین، بتدریج به

نگاهی اجمالی به وضعیت پزشکی سنتی


طب سنتی چین نام عمومی پزشکی ملیت های مختلف این کشوراست که بطور عمده پزشکی های ملیت هایی ازجمله هان، تبت، مغول واویغوررا شامل می شود. جمعیت ملیت هان ازسایر ملیت ها بیشتربوده وهیروگلیف چینی آنها پیشتر بوجود آمده و تاریخ فرهنگی آن نسبتا طولانی می باشد، لذا تأثیرات پزشکی ملیت هان درچین و حتی درجهان گسترده ترشده است. پس ازقرن 19 م پزشکی غرب به چین منتقل شده و طب ملیت هان نام " طب سنتی چین" را به خود اختصاص داد تا از " پزشکی غربی" تشخیص داده شود.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی