داستان کوه " وو تای"

چین دارای چهار کوه معروف در ارتباط با آيين بوداست که عبارتند از کوه های " وو تای" ، " ار می" ، " چو تئو" و " جیو هوا" . گفتنی است که این کوه ها مکانی برای آموزش چهار بودای " سا ون شو" ، " پو شیان" ،" گوان ین " و " دی زانگ " بوده است. این چهار کوه نه تنها دارای منشا دیرینه فرهنگ مذهبی بوده بلکه جزو مكان های دیدنی معروف چین است.

کوه " وو تای" در استان " شن سی" واقع درمرکز چین قرار دارد ومرکب از پنج قله است. اين قله ها هموار و پهناور است و پنج " تای " شرق ، غرب ، جنوب و شمال نامیده می شود. کوه " وو تای" بلند ترین ارتفاعات در شمال چین است.

گفتنی است که نام قبلی کوه " وو تای" کوه پنج قله بود. آب وهوای آن بسیار بد بوده است . کشاورزان در گذشته نه تنها نمی توانستند در اين منطقه غلات بکارند بلكه بودای " ون شو" برای تبلیغ اين آيين با مشكل مواجه بود و از نزديك رنج مردم را لمس می كرد . وی تصمیم گرفت آب و هوای این منطقه را تغییر دهد.

بودای " ون شو" مطلع شد پادشاه اژدهای دریای شرق سنگی به نام "سیو لونگ " دارد که می تواند باعث تغيير آب و هوا شود . بودای" ون شو" برای گرفتن سنگ به دریای شرق رفت .

هنگامی که بودای" ون شو" وارد دردریای شرقی شد ؛ واقعا سنگ بزرگی را در کاخ پادشاه اژدهای دریای شرق مشاهده کرد. وقتی "ون شو" به سنگ نزدیکتر شد ، احساس رطوبت كرد . بودای " ون شو" با پادشاه اژدهای دریای شرقی دیدار کرده واهداف خود از این سفر را به اطلاع وی رساند. پادشاه اژدها با تاسف گفت که تو می توانی هر چه می خواهی بدست آوری اما اين سنگ از آن نخواهد بود . زيرا این سنگ پس از صدها سال از عمق دریا بيرون آورده شده است . فرزندان من هرروز پس از انجام کار و زمانی كه بسيار خسته می شوند و احساس گرما می كنند روی این سنگ استراحت می كنند تا گرمای بدن آنان برطرف شود . اگر تو این سنگ را برداری ، فرزندان من ديگر جايی برای استراحت ندارند .

بودای " ون شو" براي پادشاه اژدها مساله را تشریح کرد و گفت که این سنگ برای مردم سودمند است . با اين حال پادشاه اژدها نمی خواست سنگ را به او بدهد، اما چاره ای برای رد درخواست وی نداشت . پادشاه در اين انديشه بود كه راهب به تنهایی نمی تواند سنگ بزرگ را جابجا كند .

با این تصور موافقت کرد و به راهب گفت : این سنگ مقدس بسیار سنگین است. اگر می توانی به تنهایی آن را جابجا كنی ، من مخالفتی ندارم ! بودای " ون شو" با تشکر به نزد سنگ مقدس رفت و با خواندن افسونی بر آن سنگ بزرگ را به یک سنگ بسیار کوچك تبدیل ساخت. بودای" ون شو" سنگ كوچك را در آستین قرار داده و کاخ پادشاه اژدها را ترک گفت. پادشاه پیر بسیار حیرت زده و پیشمان شد.

هنگامی که بودای" ون شو" به کوه " وو تای" بازمی گشت ، هوا بسیار گرم بود ، زمینها براثر خشکسالی و کمبود باران ترک برداشته بود. مردم رنج بی سابقه ای تحمل شده بودند . بودای" ون شو" سنگی را که از پادشاه دریای شرقی گرفته بود در دره ای قرار داد و همزمان کوه 5 قله به یک مرتع طبیعی بسیار خنک مبدل شد. به همين دليل اين منطقه را دره خنک می نامند .


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی