ببر گلی

ببر گلی شهرستان "فون شیان" استان "شن سی" واقع در شمال غرب چین تزئینات با ویژگیهای مردمی است و بلندی آنها از 6 تا 100سانتیمتر بوده و رنگ ها بسیار روشن است .

شیوه کار تهیه ببر گلی ابتدا روی زمینه سفید نقاشی کرده و رنگ رزی کرده و در آخر روغن می مالند . شکال آن با سر ببر ، چشمان حلقه ای ، گوش بزرگ ، دهان گشاد ، ابری برجسته و پیشانی پهن که بر روی آن گل اشرفی یا کلمه شاه نقاشی می شود . روی گوش و صورت و پیشانی ببر پرندگان گلی و پرسناژها قرار دارد که با فنر وصل می شود و می تواند تکان خورد . نقاشی های روی چهره نارنج ، دست های بودا ، شکوفه هلو ، و گل اشرفی و اشکال خوشبختی دیگر را شامل می شود . نارنج به معنای داشتن فرزندان بیشتر ، تلفظ " دست های بودا " شبیه رفاه بوده ، شکوفه هلو و درخت هلو در فرهنگ چین معنی جلوگیری از فلاکت و بلا و ترساندن جن و شیطان می دهد و گل اشرفی نشانه ثروت و مقام بالا است .

ببر گلی

در این نقشه ببر زرق و برق و روشن است که سرشاراز خوشبختی و سعادت باشد و بحد کافی آرزوی مردم به عمر طولانی ،سلامت ، امنیت و آرامش را بیان می کند


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی