بودا درهنرهای زیبای محلی (2)

بودا درهنرهای زیبای محلی (2)

دین بودا 4 ملازم معروف سلحشور بودا دارد که در شهامت و عظمت نمونه اند. دین دائویسم دین اصلی چین نیز دارای 4 ژنرال است که