نشان گذاری در نجاری سنتی چین

نشان گذاری درنجاری سنتی چین به نام " مو دائو " بطور عمده برای خط کشی است و در اصناف گلی ، سنگی و آجری نیز مورد استفاده قرار می گیرد ، ترکیب آن این است که پشت آن یک چرخ قابل حرکت دستی است که سیم هایی روی آن بسته می شود . در بخش جلو جعبه مرکب وجود دارد ، داخل جعبه نخ تابنده -پنبه یا اسفنج هست و مرکب در داخل جعبه قرار دارد .


نشان گذاری در نجاری سنتی چین

شکل ها و تزیینات " مو دائو " متنوع است ، جعبه مرکب شکل های هلو ، ماهی و اژدها را شامل می شود که هم برای سرگرمی هم برای مهارت نجاری است . در این نقشه بر روی جعبه مرکب یک مجسمه شیر حکالی شد ه که شکل آن ساده و زیبا است . حجاری این نشان نجاری زیاد دقیق نیست ، اما برنامه ریزی ترکیب آن جالب و شکل کلی آن سازگار و مناسب است .


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی