"چینگ"

"چینگ"

" چینگ" قدیمی ترین ساز موسیقی چین است که با شکل ساده و بی پیرایه و ظرافت و دقت در تهیه از دیگر سازها متمایزبوده است . "چینگ " تاریخ دیرینه دارد .در عهد قدیم در جامعه مادرسالاری ، این ساز را "شی"و "مین چیو " یعنی "سنگ "و "توپ صدا دار "هم نامیده اند. در آنزمان مردم پس از کار و شکار با تقلید از حرکات جانواران برای تفریح پایکوبی می کردند این برنامه باعث شد تا بتدریج ساز موسیقی "چینگ " شكل گيرد .

ساز "چینگ " ابتدا در تفریحات و پایکوبی مردم مورد استفاده بود ،بعدا در گروه موسیقی در فعالیتهات گوناگون حکمرانان عالی قدر مانند لشگرکشی ویا مراسم مذهبی قربانی نيز از آن استفاده شد .

از لحاظ محل استعمال و شیوه نواختن "چینگ " به دو نوع تقسیم میشود :"چینگ ویژه "سازی بود که در مراسم قربانی امپراتور در راه خدا و یا نیاکان استفاده مي شد . نوع دوم "مجموعه چینکهای منظم "بود که از تعدادی از چینگهای بزرگ و کوچک تشکیل مي شد .این مجموعه چینگها درموقع نواختن روی طاقچه فلزی آویزان بود و از سازموسیقی دربار بود.دو هزار سال پیش در دوران کشورهای جنگجو در ناحیه "چو"صنعت تهیه "چینگ" از سطح بالايي برخوردار بود.

اوت سال 1978 باستان شناسان چینی درشهرستان "سوی " استان "خوبه " یک قبرستان قدیمی 2400ساله بنام "قبرستان تسن خوی ای " را کشف کردند . از این قبرستان بیش از 120 عدد آلات موسیقی باستانی با خاصیت فرهنگ "چو"و گروه عظیم آثار کهن سال از قبیل "مجموعه زنگهای منظم " ،"مجموعه چینگهای منظم سازهای زهی "سه " " سیائو" و طبل از خاک بیرون آورده شد.مجموعه چینگهای منظم کشف شده جمعا 32عدد بود و تماما از آهک ،سنگ سیاه و یشم تهیه شده و در طاقچه برنز بطور منظم در دو طبقه بالا و پائین آویخته است . سال 1980موزه استان "حو به " با همکاری پژوهشگاه فیزیک" او خان "مجموعه تقلیدی چینگ را تهیه کرد که صدای آنها بسیار زیبا و شنیدنی است .

سال 1983 گروه رقص و آواز استان "حوبه " یک مجموعه سنگی 32تا ئی چینگ را ساخت و سپتا مبر سال 1984کارخانه سازهای ملی سوجو و کارخانه سنگ تراشی آن شهر با یشم یک مجموعه 18تائی چینگ را هم درست کردند.

اینک به آهنگ "جوجی تسی " که بامجموعه تقلیدی ساز "چینگ " نواخته میشود ،گوش کنید .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی